Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě uzavřené kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Prodávající provozuje internetový obchod na internetové adrese www.antik-u-nas.cz (dále jen „internetový obchod“).

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.antik-u-nas.cz  (dále jen „webová stránka“). Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy kupující jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Tyto obchodní podmínky může prodávající měnit či doplňovat.  Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky platí pro všechny kupní smlouvy uzavírané v rámci internetového obchodu.

Prodávající:

Antikvariát U nás,  Radmila Vávrová, Praha 4, Pod Děkankou 644/19

IČO:  01096303

Kontakt: www.antik-u-nas.cz

 Prodávající je držitelem živnostenského oprávnění k prodeji zboží a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

 Smlouva:

Smlouva se uzavírá zásadně v Českém jazyce.

Ve smlouvě mohou být sjednána ustanovení odchylná od obchodních podmínek. V takovém případě mají tato ustanovení přednost před zněním obchodních podmínek.

Veškeré zboží nabízené v internetovém obchodu je nabízeno nezávazně. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 Zákaznický účet:

Kupující může, na základě registrace provedené na webové stránce, přistupovat do svého uživatelského rozhraní a objednávat zboží. (dále jen „zákaznický účet“).

Kupující je povinen uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje a v případě pozdějších změn tyto údaje aktualizovat.

Prodávající považuje údaje uvedené prodávajícím za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za následky porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě. To zejména z důvodu nutné údržby zařízení prodávajícího, popř. třetích osob, které se svou činností podílí na zabezpečení provozu internetového obchodu.

Zboží:

Zboží nabízené v internetovém obchodě je zbožím použitým. Opotřebení odpovídající stáří věci a obvyklému způsobu použití není v popisu uváděno.

Je-li  v obchodě nabízeno zboží nové, je takto výslovně označeno.

Cena:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, a jsou konečné.  Nejsme plátcem DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny zboží. V případě zvýšení ceny oproti ceně uvedené na webových stránkách, prodávající po přijetí objednávky kupujícího neprodleně o zvýšení ceny vyrozumí. Kupující tak může zboží za novou cenu přijmout nebo odmítnout. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 Cena poštovného a balného činí pro 

Zasílání prostřednictvím České pošty

  • 180,-Kč. při platbě dobírkou do 2 kg, 210,-Kč nad 2 kg
  • 95,- Kč  při platbě předem, bankovním převodem  do 2 kg, 150,-Kč nad 2 kg

 

Zasílání prostřednictvím společnosti "Zásilkovna"

  • 95,-Kč. při platbě dobírkou do 2 kg, 155,-Kč nad 2 kg
  • 80,- Kč  při platbě předem, bankovním převodem  do 2 kg, 140,-Kč nad 2 kg
 

Překročí - li zásilka hmotnost 2 kg bude zákazník emailem informován. Zákazník je oprávněn objednávku v reakci stornovat. V případě potvrzení nové výše poštovného a balného a doplacení případného rozdílu na bankovní účet (byla-li zvolena PLATBA PŘEVODEM), dojde k přípravě a expedici objednávky.

 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením  a dodáním zboží.

 Cena poštovného je, v případě vrácení zboží, nákladem kupujícího.

 

Platba:

Při osobním převzetí  - hotovostně v českých korunách (platné oběživo).

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Platba předem - bezhotovostním převodem na náš korunový účet č. 2400312539/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Variabilní symbol = číslo objednávky.

Dobírkou, při převzetí zásilky doručované Českou poštou.

Objednávka:

Kupující vyplní formulář objednávky ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář (dále jen „objednávka) obsahuje zejména informace o zboží, které si kupující objednává, o zvoleném způsobu úhrady smluvní ceny a způsobu doručení zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží.

Vyplněnou objednávku může kupující před zasláním zkontrolovat, vložené údaje změnit, opravit případné chyby zadání.

Kupující objednávku odešle kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“

Prodávající po obdržení objednávky zašle elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) potvrzení.

Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné telefonické či písemné potvrzení objednávky (například v případě velkého rozsahu objednávky).

Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu v případech uvedených v ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků elektronické komunikace při uzavírání smlouvy. Náklady vynaložené kupujícím na uzavření smlouvy nese kupující.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením oznámení prodávajícího kupujícímu na jím uvedenou adresu elektronické pošty, že objednané zboží je připraveno k převzetí,  a  nebo že bylo předáno k poštovní přepravě.

 Objednávky jsou vyřizovány dle pořadí, ve kterém byly doručeny. Objednávky došlé do 12:00 hodin jsou vyřizovány, týž pracovní den.

 Objednávka expres:

 Prodejce, na základě žádosti kupujícího, vyřídí objednávku za poplatek 50,-Kč expresně, tedy:

 objednávky došlé mezi 12:00 hodinou a 17:00 hodinou připraví k osobnímu převzetí v den doručení objednávky mezi 16:00 a 17:00 hodinou.

  • Objednávky došlé mezi 12:00 hodinou a 17:00 hodinou předá k poštovní přepravě týž den.

 

Odběr zboží:

V případě osobního odběru bude objednané zboží rezervováno (uloženo na provozovně) po dobu 5 dnů ode dne potvrzení o připravení objednávky.

Zboží zaplacené bezhotovostním převodem předem bude na prodejně uloženo po dobu 14 dnů ode dne připsání platby na účet prodávajícího, nebude-li dohodnuto jinak.

Zboží zaplacené bezhotovostním převodem předem, u kterého zákazník objednal doručení poštou,bude předáno k poštovní přepravě v pracovní den, kdy byla platba připsána na účet.

V případě doručení prostřednictvím služeb České pošty (dobírkou)bude objednané zboží předáno dopravci nejpozději v den následující po dni potvrzení o připravení objednaného zboží.

 Zboží nezasíláme mimo území České republiky.

Účet/fakturu zákazníkovi vystavíme proti úhradě při osobním převzetí případně zašleme spolu s objednaným zbožím.

Kupující je povinen při převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Zjistí-li, porušení obalu svědčící o vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.

 Odstoupení od smlouvy:

V případě doručení zboží prostřednictvím dopravce má kupující  právo od kupní smlouvy odstoupit  do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny.

Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené, pokud je to možné i v původním obalu.To neplatí, pokud se jedná o zboží staré, zde postačí, pokud bude vráceno ve stejném stavu:

  • Osobně na prodejně.
  • Prostřednictvím dopravce na naši kontaktní adresu (balné a dopravné je nákladem kupujícího). Pro posouzení lhůty je rozhodné datum předání zásilky k přepravě.

Právo vrátit zboží dle předchozího odstavce zaniká, jestliže není uplatněno ve lhůtě.

V případě, že kupující platně odstoupí od smlouvy, avšak zboží ve lhůtě nevrátí, sjednává se smluvní pokuta ve výši 100,-Kč, za každý den prodlení. Nejmenší celkový úhrn smluvní pokuty je 100,-Kč. v případě, že cena vraceného zboží byla sjednána nižší než 100,-Kč. V ostatních případech smluvní pokuta nepřesáhne cenu nevráceného zboží. Prodávající má právo jednostranně započíst smluvní pokutu proti pohledávce kupujícího.

Prodávající má právo ve lhůtě deseti dnů se přesvědčit, že vracené zboží je úplné co do kvality i množství. Jestliže neshledá vad na osobně vraceném zboží, uhradí kupujícímu cenu zboží v hotovosti. V případě vrácení zboží prostřednictvím dopravce uhradí prodejce kupní cenu zboží bezhotovostním převodem na účet, jehož číslo zákazník sdělí.

Kupující nemá právo vracené zboží zaslat na dobírku.  Prodávající má právo zásilku zaslanou a dobírku odmítnout.

V případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, oproti stavu v jakém bylo kupujícímu doručeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 Odpovědnost za vady

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými platnými obecně závaznými předpisy.

Práva plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího kupující uplatní písemně na adrese provozovny prodávajícího.

 V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, jejich popis, fakturu, příp. doklad o zaplacení zboží a zboží samo. V oznámení může upřesnit svůj požadavek např. na slevu, opravu, výměnu.

Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé nesprávnou manipulací, skladováním použitím zboží v rozporu s jeho účelem popř. v rozporu s doporučeným způsobem použití.

Ochrana osobních údajů

Vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v oblasti ochran osobních údajů se řídí platnou právní úpravou.

Kupující potvrzením objednávky dobrovolně uděluje prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů kupujícího v souladu s platnými právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů.

Kupující potvrzením objednávky souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující uskutečněním objednávky prostřednictvím e-mailu zaslaného prodávajícímu potvrzuje seznámení s těmito podmínkami a souhlasí se zpracovámním osobních údajů dle předchozích i následujících ustanovení.

Prodávající neposkytne osobní údaje třetím osobám, s výjimkou informací nezbytných k řádnému doručení objednaného zboží zákazníkovi, které musí sdělit přepravci.

Prodávající je oprávněn zpracováním osobních údajů kupujícího pověřit třetí osobu.

Kupující je povinen při registraci a objednávkách uvádět osobní údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje jsou zpracovávány jen v rozsahu nezbytném pro řádné uskutečnění obchodu, jakož i v rozsahu odůvodněném plněním povinností prodejce dle platné právní úpravy.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzením objednávky souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodejce o zboží nebo službách jím nabízených, poskytovaných, nebo zprostředkovávaných. Kupující může prodávajícího informovat e mailem, že obchodní sdělení prodejce odmítá a svůj souhlas daný objednávkou odvolává. 

Ostatní ujednání:

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a případné spory budou řešeny jen v souladu s platnou právní úpravou.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

Kupující se zavazuje, že:

  • nebude neoprávněně zasahovat či užívat programové vybavení, jakož i další součásti software tvořící webové rozhraní obchodu ani to neumožní třetím osobám.
  • nebude, při využívání webového rozhraní obchodu, používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.
  • bude webové rozhraní obchodu užívat jen v souladu s jeho určením a v  rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků.

 

11. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a případné spory budou řešeny jen v souladu s platnou právní úpravou.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na jeho místo nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení neznamená neplatnost ostatních ustanovení.

Změny nebo doplňky odchylné od těchto obchodních podmínek je možné sjednat formou písemných dodatků, schválených kupujícím i prodávajícím.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické/ tištěné podobě.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 14. března 2019 23.00